Sứ Mệnh – Tầm Nhìn

Sứ Mệnh

HỌC NGHỀ CƯỚI HỎI có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao dành riêng cho lĩnh vực Tổ Chức Đám Cưới và Sự Kiện. Các khoá học phải hướng tới tiêu chuẩn cao, thực tiễn để mang đến hiệu quả tích cực cho học viên và ngành Cưới Hỏi. Đồng thời trở thành một địa chỉ uy tín trong công tác đào tạo nghề Cưới Hỏi.

Tầm Nhìn

HỌC NGHỀ CƯỚI HỎI đặt mục tiêu xây dựng một trường dạy nghề chất lượng, có chuyên môn đào tạo và cung cấp nguồn nhân sự lành nghề tham gia vào hoạt động Tổ Chức Đám Cưới và Sự Kiện, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và văn hoá của người Việt.

Giá Trị Cốt Lõi

Học viên thành thạo giỏi nghề là trọng tâm đào tạo của HỌC NGHỀ CƯỚI HỎI và thành công của học viên sẽ góp phần phát triển nền kinh tế – xã hội đất nước.

Đội ngũ hướng dẫn, truyền đạt kiến thức có tay nghề cao, có đạo đức nghề nghiệp, cùng phương pháp hướng dẫn hiện đại, sáng tạo sẽ đào tạo thế hệ học viên năng động và có chuyên môn phục vụ xã hội.

Liên tục nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và cập nhật kiến thức, xu hướng Cưới Hỏi mới cho học viên là cách thức hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng lao động của xã hội.

Ứng dụng những công nghệ hiện đại, tiên tiến của thế giới trong lĩnh vực Cưới Hỏi để mang lại hiệu quả thiết thực trong các hoạt động kinh tế và kinh doanh.

Triết Lý Đào Tạo

Chất lượng: Kết quả đạt được sau các khoá học sẽ là tiêu chí hàng đầu để đánh giá chất lượng đào tạo. Chất lượng đào tạo sẽ dựa trên tảng Kiến Thức sâu rộng – Kỹ Năng nhạy bén – Ứng Xử nghề nghiệp linh hoạt.

Hiệu quả: Dùng những phản hồi từ chính khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ do các học viên trực tiếp thực hiện để làm thước đo hiệu quả của các khoá học. Đã học là phải làm được việc.

Hội nhập: Thường xuyên giao lưu, hợp tác, liên tục cập nhật các xu thế, công nghệ mới của quốc tế một cách kịp thời để xây dựng nền móng phát triển, liên tục tiếp thu và đổi mới.

BTQ HỌC NGHỀ CƯỚI HỎI WEDDING.EDU.VN