Kinh Nghiệm

Được truyền đạt những kinh nghiệm thực tế. Cách đối mặt với khó khăn, áp lực và xử lý tình huống khi có sự cố.