Trương Công

Được đào tạo qua Khóa Dựng Phim Cưới Phóng Sự 06 tháng hiện tại em đang làm hai việc cùng lúc, một là làm thợ dựng phim chính cho một studio ở 3 Tháng 2,ngoài ra em còn là freelance nhận phim về nhà dựng và ăn theo sản phẩm.