Thủy Tiên

Tham gia Khóa học Wedding Planner được hơn ¾ lịch trình, vì lý do gia đình nên em đã ngưng học và hiện tại em đang là Wedding Planner tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh xung quanh.